Com il·lustrar les parts íntimes en un llibre? Making of

En aquest projecte el mirall... els canvis del cos d'Arbora & [...]